Marts kom tidligt i år


Mogens Hindsberger har skrevet en ret interessant interviewbog om tro i Østgrønland; hedder: Fra åndetro til gudstro i Østgrønland og omhandler således skiftet fra inuit tro til kristen tro, men mere den nutidige tro, hvis man overhovedet kan snakke om tro nu, og i særdeleshed hvad det vil sige for et samfund at skifte tro. Og i disse tider, hvor mange medier maler skræmmebilleder af troen, er det en specielt interessant bog. Hvad betyder det for en nation at skifte tro? For et folk? Bogen kan varmt anbefales til alle der er interesseret i tro og hvad tro er eller hvad tro betyder.


Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square