Selvmordets filosofiske mysterium


Albert Camus har skrevet bogen The Myth of Sisyphus som skulle anskue selvmordet fra en filosofisk vinkel, men han bliver tabt i sine tanker anskuer fra starten selvmordet som noget absurd. Det er jo muligt at anskue det således, men jeg synes det er en distanceret anskuelse af et meget konkret problem. Han kommer lejlighedsvis ind på Gud (han bruger den kristne, men pick one, Allah, Thor, Makakajuit). "We turn to God only to obtain the impossible. As for the possible, men suffice." Og præcis her bliver han interessant (omend det er i meget små bider), fordi Gud (i hvilken som helst form) er absurd, men min påstand vil være, at vi netop har brug for det absurde. Vi har som mennesker brug for en gud.Selv ateister har brug for en gud. Om det bliver penge, Face book eller andet, så har mennesket brug for det som ligger udenfor vores rækkevidde. Noget der er større end os selv, det som er større end os selv forener os. Og det minder os om vores dødelighed, og min påstand er, at vi bliver bedre mennesker hvis vi har andet end os selv.

Camus kommer også ind på kunst. "If the world were clear, art would not exist." Hertil kan man drage, hvis man ønsker, at der er noget guddommeligt i kunsten. Ikke kunsten der kopier eller forsøger at være intellektuel, men den kunst der tør. Hvilket fører os til Michangelos Creazione di Adamo, hvor Gud rører Adam, klart nok for at give ham liv, men måske Gud også rører kunstneren, beriger ham med det overnaturlige, det absurde, ubevidst klart nok.

Det er sjovt, fordi da jeg læste The Myth of Sisyphus kede jeg mig ret meget, hvis jeg skal være ærlig, men nu er det som om hele bogen falder på plads, eller dele af den i hvert fald. Jeg er ikke sikker på hvordan den rent faktisk forholder sig til selvmord, andet end den synes det er absurd. Og der er jeg nok mest uenig med Camus, fordi jeg synes selvmord er meget håndgribeligt. Men livet uden en Gud, uden noget større end dig selv, det kan også være din familie, er i hvert fald absurd. Kunst kan være det. De fleste kunstnere er meget fokuseret på at tjene penge, end på kunsten. Og i de tilfælde bliver kunst væmmelig og triviel. Ingen nævnt, ingen glemt.


Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square